Disclaimer

Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden / Rechten

MBB Twente v.o.f. heeft de inhoud van deze website volgens de huidige stand van zaken, kennis en informatie zorgvuldig samengesteld. Toegang tot en gebruik van deze website of websites die door middel van een link gekoppeld zijn is voor het eigen risico van de gebruiker. MBB Twente v.o.f. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vorm van (indirecte) of voortvloeiende schade. Garantie- en of schadeclaims als gevolg van ontbrekende of onjuiste gegevens zijn hiermee uitgesloten.

MBB Twente v.o.f. kan naar eigen goeddunken en zonder waarschuwing vooraf deze site en/of onderdelen daarvan veranderen dan wel stopzetten en kan niet daartoe worden verplicht de inhoud te actualiseren.

Alle (product- en of merk)namen (© ® ™), trademarks ™ of registered ® trademarks ™ zijn het exclusieve eigendom van de de respectievelijke licentiehouders en/of hun trustees. Zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van MBB Twente v.o.f. is het verboden om de inhoud van deze website in andere programma’s of andere websites over te nemen of om deze op enige andere manier te gebruiken. Elke vorm van onrechtmatig gebruik (inclusief iedere vorm van ongeoorloofde digitale opslag) of andere vorm(en) van kopiëren en/of gebruik zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van MBB Twente v.o.f. als rechthebbende zal worden gekenmerkt als een inbreuk op haar én onderhavige derdenrechten. Overtreding is strafbaar. Nederlands recht is van toepassing.

Comments are closed.