Inspecties

Steeds strengere veiligheidseisen

De overheidseisen m.b.t. de veiligheid van werknemers worden steeds strenger. Denkt u maar eens aan de nieuwe richtlijnen in de Arbowet. Deze strengere regels gelden ook voor elektrische installaties en zijn vastgelegd in de NEN 1010.

Waarom is de NEN 1010 ook voor u van belang?

In de NEN 1010 is heel nadrukkelijk vastgelegd dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw werknemers. Dit houdt in dat ook uw elektrische installatie in goede staat moet zijn. Controle van uw elektrische installatie door ons deskundig personeel kan u hierbij helpen.

Niet alleen de veiligheidsaarding van uw elektrotechnische installatie moet gekeurd worden, ook de aardelektroden die zijn aangebracht voor een bliksemafleiderinstallatie moeten in combinatie met de bliksemafleider gekeurd worden, zoals omschreven in de NEN-EN-IEC 62305.

Wat kan MBB Twente hier voor u betekenen?

Als de keuring van uw aardingsinstallatie door MBB Twente wordt uitgevoerd, kunt u ervan uitgaan, dat dit op een kwalitatief hoog niveau gebeurt. De eventuele geconstateerde gebreken worden uitvoerig aan u gerapporteerd en met u besproken.
MBB Twente kan ook de totale bliksemafleiderinstallatie voor u inspecteren en onderhouden.

Comments are closed.