Aardingsinstallaties

Hierin worden onderscheiden:

  • Veiligheidsaarding
    speciaal voor beveiliging van elektrotechnische installaties in woningen en bedrijfspanden.
  • Functionele aarding
    speciaal voor beveiliging van zeer gevoelige elektronische apparatuur, in bijv. laboratoria en reparatiewerkplaatsen.
  • Medische aarding
    veiligheidsaarding uitgebreid met specifieke eisen voor ruimtes waar medische handelingen worden verricht.

Deze aardingsinstallaties ontstaan door het koppelen van separaat aangebrachte aardelektroden of door een koperen ringleiding in de fundatie randbalken. Daarin worden de koperen ringleidingen gekoppeld met heipalen, betonbewapening en aardplaten.

aardrail technische ruimte

aarding melkrobot

fundatie aarding

aardrail technische ruimte

aarding melkrobot

fundatie aarding

 

Comments are closed.